Kampreglement

Kampreglement

HanaCup følger NHF sitt kampreglement.

For å sikre effektiv gjennomføring har vi følgende spesialregler:

  • Hvert lag har mulighet til 1 time-out pr. kamp
  • Alle kamper starter med at førstnevnte lag skal starte med ballen
  • Førstnevnte lag starter kampen på banehalvdelen til venstre side for sekretariatet
  • Førstnevnte lag stiller med ball
  • Det foretas ikke sidebytte.

Særskilte regler

  • Det er anledning til å stille med flere lag i samme klasse.
  • Det er ikke lov å benytte samme spiller på flere lag. Dispensasjon kan vurderes hvis frafall fører til at et lag må trekkes.
  • Det er tillatt maksimalt 14 spillere pr lag.
  • Det kan søkes dispensasjon for å stille inntil 2 eldre spillere pr lag. Disse kan ikke være mer enn ett år eldre.
  • Lag som spiller med dispensasjon vil ikke kunne kvalifisere seg til A-sluttspill.

Dommere

Dommerne oppnevnes av dommeransvarlig for turneringen. Dommere kan dømme et lag fra egen klubb.

Det kan på enkelte kamper være dommerdelegat til stedet. ( 3 dommer )

Baller

Førstnevnte lag stiller med ball

Drakter

Ved draktlikhet bytter bortelaget drakter. Vester med nr. finnes på banen, ved hoved sekretariatet. VIKTIG: Vi ber om at dere ikke bytter nr. på spillere underveis. Skulle det være ett behov for dette, gi beskjed i hoved sekretariatet.

Publisering av resultater

Kampresultat vil bli publisert elektronisk

Spillesystem

Innledende kamper spilles som enkel serie med puljer på minimum fire lag. Ved poenglikhet i det innledende puljespillet avgjøres lagenes rekkefølge i puljen på følgende måte;

1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør.
2. Målforskjell i samtlige kamper.
3. Flest scorede mål.
4. Loddtrekning i hoved sekretariat.

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet, skal kampen avgjøres på første mål vinner. Spilleforlengelsen starter umiddelbart etter kampen er ferdig. Spilleforlengelsen starter med dommerkast.

Protester

Eventuelle protester skal innleveres til hoved sekretariatet med undertegning av kampens dommer(e) og begge lags lagledere innen 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyr er kr 500,-. Protesten behandles av en fast jury og dommen er endelig.

Jury

Oppnevnes og offentliggjøres ved turneringens start.